Táborský koktejl - aktuality

 Vítám všechny naše pÅ™íznivce v roce 2018

 

Vím, obvyklý čas festu už je dávno pryč, ale on vlastnÄ› nezůstal kámen na kameni ani v ostatních oblastech.

Pojďme se tedy podíva pod pokličku letošního ročníku.

 

První zmÄ›nou byl posun termínu až na konec prázdnin - konkrétnÄ› na 31.8.2018

Další zmÄ›nou je místo. Pintovka je sice zabÄ›hlá, máme zde vyzkoušeno jak co funguje, ale taky jak co nefunguje a bohuže chátrání celého areálu bylo jedním z hlavních důvodů odchodu. A taky jsme k Vám chtÄ›li být blíž.

V hledáčku bylo lokalit hned nÄ›kolik, aby nakonec vyhrála zahrada Spolkového domu StÅ™elnice na starém mÄ›stÄ›.

Také se nám občas zdálo, že celodenní akce je pro část publika náročná a tak vyzkoušíme jen podvečerní koncerty. Začínáme tedy až po 18h.

S tím logicky pÅ™ichází také nižší počet účinkujících. Pravda, dle "zajetých kolejí" by se mohl počet snížit na cca polovinu, pÅ™ičemž každý by mÄ›l na své vystoupení jen pár desítek minut. Víme, že je to možná pestÅ™ejší, ale zase si interpreta moc neužijete. Mince délky produkce a počtu umÄ›lců se po dlouhých úvahách nakonec zastavila na čísle 2.

A kdo že nám to tedy letos potÄ›ší sluch i zrak? Pod názvem Legendy se vrací se může skrývat kdejaký vyšumÄ›lý umÄ›lec času minulých. Ale není tomu tak. Nejde sice o žádné nováčky, ale o partu zkušených muzikantů. Ty legendy v názvu mají spíše evokovat repertoár, který bÄ›hem večera zazní. A aby to nebylo jen prosté pÅ™ehrání legendárních hitovek, jsou zabaleny do neotÅ™elého aranžmá. Druhým účinkujícím bude Vlasta Horváth s kapelou. Ano, na Koktejlu sice už hrál, ale akusticky. Letos to rozbalí se vší parádou tak, jak ho znáte z TV a rádií. Tam mimochodem posledních nÄ›kolik mÄ›síců okupuje hned nÄ›kolik hitparád. Vypíchnu hlavÄ› tu na Frekvenci 1, kterou ovládal 15 týdnů bez pÅ™erušení, což byl počin, který se nikomu jinému ještÄ› nepodaÅ™il. Skonit hlavu musel i sá mistr Karel, Kryštof, Xindl a další superhvÄ›zdy.


 

Soutěže o volňásky 2017

Soutěže o volňásky 2017 jsou zahájeny.

Zatím se jedná o tradiční poznávací zájezd po okolí. Tedy: poznej místo ve fotogalerii a vyhraj!

První sady volňásků jsou sice již rozdány, ale vÄ›tšina jich na svého majitele teprve čeká.

Podrobnosti naleznete na stránce Soutěž

  

 

BERNARD scéna

BERNARD scéna 2013 13.5.2013, 19:23 8. ročník pátečního programu pod názvem BERNARD scéna, se odehraje 19.5. od 19h na zahrádce MP7 na Žižkovo námÄ›stí v TáboÅ™e. Svůj samostatný koncert tam odehraje táborská skupina VOLNÉ SDRUŽENÍ. Vstupné na tuto scénu je ZADARA, takže pÅ™ípadná útrata Vás čeká jen za dobré pivo z Humpolce. TradičnÄ› Vás tam čeká možnost získat nÄ›jaký ten volňásek na hlavní scénu na Pintovce


 

Plakát ke stažení

v sekci (menu na levé stranÄ›) download je možno stáhnout plakát v rozlišení pro tisk A2 a A4 pro šíÅ™ení na internetu

 


 

Pomoc pro Teu

Také Táborský Koktejl se pÅ™idá do zástupu podporovatelů, kteÅ™í pro malou Teu umožní pÅ™íspÄ›t na transparentní účet u Nadačního fondu Dobrá srdce. Nejen že pÅ™ímo bÄ›hem festivalu na Pintovce bude pÅ™ítomna kasička, ale pÅ™ipomínáme rovněž možnost pÅ™ispÄ›t na transaprentní účet: 2700977831/2010 variabilní symbol 7012016, zpráva pro pÅ™íjemce: Dar pro TEU, Koktejl. Účet bude pro pÅ™íjem Vaší podpory otevÅ™en do konce kvÄ›tna 2017!!! Proto, pokud máte chuÅ¥ se zapojit do sbírky a nedostanete se na Koktejl, s odesláním častky pÅ™íliš neváhejte . . . Veškeré podrobnosti najdete webu Nadace Dobrá srdce


 

Předprodej zahájen

 On-line pÅ™edprodej byl právÄ› zahájen na serveru Aukro.cz

eVstupenka stojí 100 Kč, ovšem je dobrí mít na pamÄ›tí, že za tuto cenu je bude jen do konce Dubna. Následnující dva týdny bude cena 125 Kč.

více info zde


 

TÁBORSKÝ KOKTEJL 2017 ve znamení 20. výročí hlásí konec zimního spánku

Jaro je tu dÅ™ív, než se si klokan kapsu namastí a KvÄ›ten bude fuč dÅ™iv, než zestárne Nový Bydžov . . .

 

Je to neuvěřitelné, ale tento ročník bude skutečnÄ› 20tý !!!

Prvních pár jmen je již zveÅ™ejnÄ›no v Programu a další budeme postupnÄ› servírovat. Domníváme se, že i tentokrát Vás účinkující mile pÅ™ekvapí.


 

Poslední možnost získat VOLŇÁSKY

Info, jak získat poslední možnost získat VOLŇÁSKY najdete na stránce Soutěž


 

Dopravní uzavírka přímo v Táboře

! ! ! P O Z O R ! ! ! V TáboÅ™e je uzavÅ™en Švehlův most a tak je potÅ™eba pÅ™ijet trochu vÄ›tší klikaticí, proto si na cestu rezervujte o 10 minut více. Trasy od Prahy, ÄŒ.BudÄ›jovic začínají na sjezdu z D3, v tomtéž místÄ› je první orientační bod také smÄ›rem od Brna - mapa


 

Vstupenky bez papíru

Již jen 10 dní bude pÅ™ístupný formuláÅ™ na on-line pÅ™edprodej, který končí 14.5. jak na webu, tak v táborském Infocentru.

Novinkou pro Vás může být skutečnost, že vstupenku vlastnÄ› nemusíte vůbec tisknout. Stačí ji pÅ™inést uloženou v telefonu (či tabletu) a my Vám i načteme pÅ™ímo "z ruky". Ale vytiskout si ji v každém pÅ™ípadÄ› můžete také, jen ji pak nezapomenout doma . . .

On-line formuláÅ™ zde na stránkách.


 

Předprodej jde do finále

 Již jen necelý mÄ›síc bude možno zakoupit lístky v pÅ™dprodeji a to jak v TáboÅ™e na Infocentru, tak online prodej zde na stránkách.


 

Plakát ke stažení

 v sekci (menu na levé stranÄ›) download je možno stáhnout plakát v rozlišení pro tisk A2 a A4


 

On-line předprodej zahájen

 On-line pÅ™edprodej již běží a lístky budou k mání tentokrát dvoufázovÄ›.

NejlevnÄ›jší jednotlivá vstupenka bude stát 100 Kč a koupit lze až do 19.4.

V období do 14.5., kdy bude pÅ™edprodej ukončen, bude lístek za 125 Kč

více info v sekci Vstupenky


 

TÁBORSKÝ KOKTEJL 2016 na startu

 Rok je zase fuč a už je to tu zase!

Ano, ano, již 19.ročník našeho festivalu se zašíná silnÄ› probouzet k životu a bouchá na bránu Vaší pozornosti.

 

 Ne snad, že by pÅ™ed tím nežil, to jen ono povÄ›stné míchání bylo výhradnÄ› pod pokličkou a nyní Vám mohu slavnostnÄ› naservírovat první informaci: TÁBORSKÝ KOKTEJL mÄ›ní své oficiální označení podtitulu. Tedy již se nebudeme dále prezentovat oním zdlouhavým výčtem podporovaných žánrů, který už pár let stejnÄ› nebyl kompletní. V jednoduchosti je krása, tedy po novu to bude: TÁBORSKÝ KOKTEJL - hudební festival

 


 

Soutěže o volňásky

 Soutěže o volňásky jsou v plném proudu a jak se k nim dopátrat zjistíte na záložce soutěž


 

 

 

Předprodej v táborském Infocentru

Od 5.5. do 22.5. bude bÄ›hem týdne od 8:30 do 19h a o víkendu od 10h do 16h probíhat pÅ™edprodej v táborském Infocentru. Více v sekci Vstupenky


 

On-line předprodej zahájen

Také letos máte možnost zakoupit vstupenky v on-line pÅ™edprodeji.

Více info na záložce Vstupenky


 

Soutěže o volňásky

 Soutěže o volňásky jsou v plném proudu a jak se k nim dopátrat zjistíte na záložce soutěž


 

Předprodej v táborském Infocentru

 Od 5.5. do 23.5. bude bÄ›hem týdne od 8:30 do 19h a o víkendu od 10h do 16h probíhat pÅ™edprodej v táborském Infocentru. Více v sekci Vstupenky


 

On-line předprodej zahájen

Také letos máte možnost zakoupit vstupenky v on-line pÅ™edprodeji.

Více info na záložce Vstupenky


 

Program doplněn o . . .

Tajenka programu TÁBORSKÉHO KOKTEJLU 2014 se blíží svému konečnému rozluštÄ›ní a já Vám mohu konečnÄ› pÅ™edstavit další jméno.
Již dle včera zveÅ™ejnÄ›né soutěže pro nÄ›které nebude žádné pÅ™ekvapení, když sem nyní napíšu jméno jihočeské folkové legendy. Ano, na 17. ročníku Koktejlu se po dlouhých 10ti letech objeví českobudÄ›jovičtí NEZMAŘI !!!

V této souvislosti probíhá na Facebooku soutěž o volňásky na letošní fest.

 
Hola, hola, další KOKTEJL volá . . . !!!

Rok se s rokem sešel a už je nejvyšší čas začít Vám servírovat sousta 17tého ročníku festivalu TÁBORSKÝ KOKTEJL 2014 !

V menu Program se nÄ›kolik jme již objevilo a další budou postupnÄ› pÅ™ibývat, tak se pohodlnÄ› usaďte a nechte se navnadit . . .


 

Předprodej on-line
Pro zájemce z vÄ›tší dálky jsem pÅ™ipravil možnost zakoupit vstupenky v pÅ™edprodeji on-line na portálu Aukro. Pokud si vyberete možnost pÅ™evzetí na místÄ›, cena zůstane stejná, tedy 100Kč za jeden lístek!

Více info na záložce Vstupenky


 

BERNARD scéna 2013

Již 4. ročník bude Koktejl rozšíÅ™en o tzv. BERNARD scénu, která se odehraje v pátek 17.5. od 19h na zahrádce MP7 na Žižkovo námÄ›stí v TáboÅ™e. Svůj samostatný koncert tam odehraje táborská skupina KRÝGL BOYS.  Vstupné na tuto scénu je ZADARA, takže pÅ™ípadná útrata Vás čeká jen za dobré pivo z Humpolce.


 

Doplnění programu pokračuje 10*

Tak snad konečná podoba obsazení Koktejlu 2013.

Program doznal tento víkend jednu plánovanou a jednu neplánovanou zmÄ›nu.

Tou plánovanou byl obsazení pozice Porta 13 držitelem zvláštní ceny poroty. Tuto cenu získala vokální skupina X-TET z JindÅ™ichova Hradce. Jenže jejich časový plán vystoupení nepÅ™eje, tak nastupuje "plán B". A to obsazení pozice Porta 13 dalším sotěžícím na Oblastním kole. Tím je La BaÄŽa (tedy Láďa Latka) z ÄŒ. BudÄ›jovic, který vyhrál Autorskou Portu a se svoji písní Rudá záÅ™e postoupil do semifinále v Ústí nad Labem.

A neplánovaná zmÄ›na? Z osobních důvodů musel na poslední chvíli své vystoupení odÅ™íct Pavel Petran a tak se na jeho místo postaví duo Art&Fact z ÄŒB.

Bez zajímavosti není fakt, že obÄ› čerstvé posily se na zmiňovaném kole Porty umístily na 2. a 3. místÄ› v interpretační části a na 1. a 3. místÄ› v části autorské!


 

Porta 2013

Moje maličkost byla opÄ›t usazena v porotÄ› na PortÄ› v SezimovÄ› ústí. A stejnÄ› jako vloni, tak i letos jsem mÄ›l možnost udÄ›lit "Zvláštní cenu poroty za Koktejl"

Zde máte kompletní výsledky Jihočeského oblastního kola Porty 2013:

Interpretační Porta
1. X-TET - postup na finále do Řevnic
2. Art&Fact
3. LaBaÄŽa
4. Tereza Jakobová
5. Karob

Autorská Porta (píseň / autor)
1. Rudá záÅ™e / LaBaÄŽa - postup na semifinále do Ústí
2. ÄŒečna / Vyjón - postup na semifinále do Ústí
3. Po nocích / Art&Fact
4. V šílenství je rozkoš / Tereza Jakobová


Zvláštní ceny:

Divácká
1. Art&Fact
2. Tereza Jakobová
3. X-TET

Za TÁBORSKÝ KOKTEJL (možnost vystoupit na Koktejlu)
X-TET

Za týdeník 5+2
Tereza Jakobová

Zvlášní cena poroty
David Bernardy

Dlužno podotknout, že X-Tet se Koktejlu 2013 účastnit nemůže, neboÅ¥ má jiný časový harmonogram, bohužel s vystoupením v TáboÅ™e neslučitelný. Na PortÄ› jsem angažoval další dvÄ› hudební jména. Více v novince "DoplnÄ›ní programu pokračuje 10*"


 

Na Houpací koník s Koktejlem

2. ročník soutěže Houpací koník s Koktejlem probÄ›hne 18.5. v odpoledních hodinách na Koktejlu. Více info v sekci soutěž


 

Předprodej zahájen

Dnes byl zahájen pÅ™edprodej vstupenek na TÁBORSKÝ KOKTEJL 2013!

Od 2.5. si tak můžete koupit lístky za zvýhodnÄ›nou cenu 100 Kč v Infocentru v TáboÅ™e na námÄ›stí. PÅ™ípadnÄ› se můžete domluvit s Å™editelem festivalu a lístky si vyzvednou pÅ™ímo od nÄ›j. Cena plného vstupného je 150 Kč, takže sleva je celkem podstatná!


 

Doplnění programu pokračuje 9*

DÄ›ti z Taneční školy ATAK mají pravidelnÄ› své místo v programu TÁBORSKÉHO KOKTEJLU již od roku 2006 a nejinak tomu bude i letos :-)


 

Doplnění programu pokračuje 8*

Posledním účinkujícím na TÁBORSKÉM KOKTEJLU 2013 bude Laureát zvláštní ceny odborné poroty oblastního kola Porty 2013. Na webu Porty najdete nÄ›kolik jmen, které se účastní jihočeského kola, které se koná 11.5.2013 od 14h v letním kinÄ› v SezimovÄ› Ústí.


 

Doplnění programu pokračuje 7*

Na každém Koktejlu hraje alespoň jedna legendární hudební formace. Na tom letošním jich bude více, protože mezi legendy můžeme smÄ›le počítat napÅ™. Devítku nebo Stráníky.

Tou nejzáÅ™ivÄ›jší stálicí je ale bezesporu brnÄ›nská skupina POUTNÍCI !!!

Za dlouhou dobu svého působení se v Å™adách muzikantů vystÅ™ídala spousta jmen, která jsou i dnes známá ve svých dalších projektech. Za všechny mi dovolte jmenovat tÅ™eba sourozence Malinovi a Roberta KÅ™esÅ¥ana, kteÅ™í se na pódiu Koktejlu pÅ™edstavili také.


 

Doplnění programu pokračuje 6*

Pavel PETRAN se na pódiu TÁBORSKÉHO KOKTEJLU pÅ™edstaví se svojí tvorbou společnÄ› s Edou Hladíkem


 

Doplnění programu pokračuje 5*

Nejen hudbou živ je člověk . . .

 . . . je potÅ™eba potÄ›šit rovněž zrak . . .

. . . a pÅ™esnÄ› o to se hravÄ› postará taneční skupina KANCIONTA


 

Doplnění programu pokračuje 4*

Skupina historického šermu PÄšTILISTÁ RŮŽE Vás bude bavit bÄ›hem odpoledne a to v dobÄ›, kdy se na pódiu bude pÅ™ipravovat další kapela.
Jen oblíbená ohňovka tentokrát nebude, vlesoparku by to asi nebylo úplnÄ› to pravý voÅ™echový . . .  :-)


 

Doplnění programu pokračuje 3*

APPLE - pÅ™ed touto skupinou si nemůže být žádný žánr úplnÄ› jistý . . . NejčastÄ›ji se ale doslechnete písniček z newgrassové škatulky.

web, Facebook


 

Doplnění programu pokračuje 2*

Další koho můžete na KOKTEJLU 2013 poslouchat:

 

STRÁNÍCÍ:  web, Facebook

DUO CHANCE:  web, Facebook

festivalem Vás bude slovem provázet oblíbený Vojta Vít

 


 

Tak se do toho už pustíme, ne?

16. ročník festivalu TÁBORSKÝ KOKTEJL se pomalu, ale jistÄ› domíchává.

I když zbývá pÅ™idat ještÄ› mnoho koÅ™ení, téměř všechny hlavní ingredience jsou již pÅ™ipraveny a smÄ›le Vám je mohu začít pomalu dávkovat.

 

Začneme termínem, který se sice již léta nemÄ›ní, ale pro jistou pÅ™ipomenu že se jedná vždy o pÅ™edposlední sobotu v kvÄ›tnu. V roce 2013 to bude 18.5.

 

Na ochutnávku hudebního menu Vám dnes nabídnu jihočeskou legendární skupinu DEVÍTKA a jako zákusek jihomoravskou folkrockovou skupinu YANTAR, kterou si můžete pamatovat z Táborského Koktejlu 2011.

 

Zdravá konzumace by se mÄ›la rozložit do více malých dávek, proto si na další jména pár dní počkejte.

Zatím se můžete podívat na webové stránky obou odhalených skupin:

Devítka: web , Facebook

Yantar: web , Facebook

 

 

2013          2013          2013          2013          2013          2013         2013          2013


2012          2012          2012          2012          2012          2012         2012          2012

 

Vítěz Houpacího koně na festu Okolo Třeboně vyšel z Táborského Koktejlu!

   Jak už nadpis napovídá, vítÄ›z Houpacího konÄ› na festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› vyšel z diváckého hlasování na Táborském Koktejlu 2012!

   Tím vítÄ›zem je tedy DUO CHANCE, které letos jede již od jara na vítÄ›zné vlnÄ›! Postup z oblastního kola Porty a divácká cena tamtéž byla startem do úspÄ›šné sezóny 2012. Na PortÄ› v SÚ jsem si je pro účast na Koktejlu 2012 vybral i já a nominoval je do divácké soutěže o účast (promÄ›nÄ›vou ve výhru) ve finále Houpacího konÄ›.

   Tam Jirka s Lenkou dostali od diváků nejvíce hlasů a tím pádem mÄ›li možnost hrát od 18h i na "velké scénÄ›" na zámeckém nádvoÅ™í! To byla ovšem jen jedna z mnoha cen, které si vítÄ›zstvím Houpacího konÄ› vyhráli! Nebudu Vám je ovšem nyní vyjmenovávat všechny, to se jistÄ› brzo dozvíte pÅ™ímo na webu Duo Chance. Jen prozradím, že si je pro svůj festival Country Lodenica v PiešÅ¥anoch (ano, to je na Slovensku) vybral producent MaÅ¥o!

   Ten byl mimo jiné jeden ze členů "odborné poroty," která v TÅ™eboni hodnotila soutěžní kapely také a u které Duo Chance vyhrála rovněž. Dalším členem jsem byl já a věřte, že jsem mÄ›l práci s tím, hledÄ›t na "vyslance Koktejlu" bez zaujetí. Ale svÄ›domí mám čisté, myslím že se mi podaÅ™ilo oddÄ›lit své emoce od zodpovÄ›dného hodnocení všech zúčastnÄ›ných dostatečnÄ›.

   Tímto tedy gratuluji k vítÄ›zství v TÅ™eboni a k následné cestÄ› do PiešÅ¥an, která začala na PortÄ› s pÅ™estupnou stanicí na Táborském Koktejlu a na Okolo TÅ™ebonÄ›!


 

Okolo Třeboně 29.6-1.7.

Prázdniny začínají v TÅ™eboni 29.6-1.7.

 

Tradiční pÅ™ivítání léta a letos i prázdnin pÅ™inese svým návštÄ›vníkům 21. ročník festivalu Okolo TÅ™ebonÄ›. OrganizátoÅ™i pÅ™ipravili opÄ›t nabídku plnou hudebních, divadelních a dalších vystoupení, včetnÄ› bohatého doprovodného programu.

Letošní novinkou bude rozšíÅ™ení festivalu do více lokalit v historické části mÄ›sta TÅ™ebonÄ›, a to pÅ™edevším do zámeckého parku. „Chceme vnést do centra mÄ›sta současnou kulturu a oživit tak historickou TÅ™eboň,“ Å™ekl dnes Å™editel a dramaturg festivalu Pavel Barnáš. Do programu budou novÄ› zapojeny i ukázky lidových Å™emesel. V rámci Okolo TÅ™ebonÄ› probÄ›hne tradičnÄ› i soutěž pro mladé hudební kapely „Houpací kůň“ a nebude chybÄ›t jeden z nejvÄ›rnÄ›jších účinkujících - Divadlo Járy Cimrmana.

Program festivalu Okolo TÅ™ebonÄ› bude letos obohacen o další rozmÄ›r. PoÅ™adatelé jednají se členy významné alternativní výtvarné skupiny, jejíž díla by mÄ›la být prezentována formou venkovní expozice, pÅ™ipravené speciálnÄ› pro Okolo TÅ™ebonÄ›. „Název skupiny zveÅ™ejníme hned poté, co bude uzavÅ™ena definitivní dohoda o realizaci výstavy,“ Å™ekl Pavel Barnáš.

Program festivalu ještÄ› není zcela uzavÅ™en, ale již nyní potvrzuje tradiční žánrovÄ› pestrou dramaturgii akce. V současnosti jsou potvrzeni tito interpreti: Václav NeckáÅ™ & Bacily, Sto zvíÅ™at, Michal Pavlíček, Roman Dragoun, Monika Načeva extra-koncert , Jaroslav UhlíÅ™ s kapelou, NezmaÅ™i, Žalman, Pub Animals, Jananas, My3avi, Pánská šatna, TÅ™eboňští pištci, Epy de Mye, Wild Sticks a mnozí další. ÚplnÄ› poprvé pÅ™ijede na festival se svým autorským čtením také jeden z nejpopulárnÄ›jších českých spisovatelů Michal Viewegh.

Festival odstartují v pátek mimo jiné Sto zvíÅ™at a Jaroslav UhlíÅ™. Sobota – to budou pravé české romantické Vánoce, jen o půl roku dÅ™íve. A co by to od loňska bylo za Vánoce bez Půlnoční od Václava NeckáÅ™e? K nÄ›mu se pÅ™ipojí i nejznámÄ›jší jihočeská seskupení, která se na pódiu potkávají velmi často právÄ› na vánočních koncertech (Epy de Mye, TÅ™eboňští pištci, Ivo Jahelka, NezmaÅ™i a Žalman a pÅ™átelé). NedÄ›le bude patÅ™it speciálnímu koncertu Michala Pavlíčka, Moniky Načevy a Romana Dragouna v pro nÄ› neobvyklém prostoru kaple Schwarzenberské hrobky.

Ani letos nebude chybÄ›t cyklistický závod Okolo TÅ™ebonÄ› (s pÅ™edem známými výsledky) a charitativní BÄ›h Járy Cimrmana (v zimníku a s kufrem), jehož výtěžek je určen nadačnímu fondu Slunce pro všechny. Na ty, kteÅ™í si objednají permanentku prostÅ™ednictví festivalového webu, bude čekat sladké pÅ™ekvapení značky Orion. NejaktuálnÄ›jší informace i pÅ™edprodej vstupenek naleznete na www.okolotrebone.cz. 

 

Na Okolo TÅ™ebonÄ› naváží další letní hudební akce:

28.7. - Léto v TÅ™eboni: první vystoupení big beatové legendy - skupiny Katapult

15.8. - Klasika na jihu: Václav Hudeček s komorním orchestrem JiÅ™ího Pelanta (kÅ™est DVD)

18.8. - Zpátky do TÅ™ebonÄ›:  Jan a František NedvÄ›dovi s kapelou

 

Více informací:

Pavel Barnáš, Å™editel a hlavní dramaturg festivalu

E-mail: info@okolotrebone.cz

 

ke stažení máme pro Vás plakát a rozhlasový jingl


 

Foto z Koktejlu 2012

Kompletní fotogalerie z letošního Táborského Koktejlu najdete na Rajčeti


 

15. Koktejl je domíchán a vypit . . .

15. ročník TÁBORSKÉHO KOKTEJLU se již nachází v propadlišti dÄ›jin.

Všechny tóny doznÄ›ly, potlesk již doznÄ›l, všichni muzikanti doma vstÅ™ebávají nové zážitky a Vy? Doufám, že vzpomínáte na krásnÄ› strávené sobotní odpoledne a možná se již nÄ›kteÅ™í z Vás tÄ›ší na další ročník . . .

Díky Vám jedna ze skupin bude hrát na festivalu Okolo TÅ™ebonÄ›. Z anketních lístků bylo jasné, že to bude právÄ› DOU CHANCE z Veselí nad Lužnicí.


 

Koktejl míří k žalmanovi

Svoje vystoupení má za sebou Štreka, Dou Chance, Dei Gratia, Cugrunt a Fígl. PávÄ› hrají Barchini a po nich už bude Žalman se svým novým Spolem. Vzheldem k cca 20ti minutovému zpoždÄ›ní se jeho začátek posouvá blíže k půl sedmé. JeštÄ› to stihnete! NehledÄ› na další zajímavý program . . .


 

Koktejl 2012 již odstartoval!!!

První tóny zaznÄ›ly pÅ™esnÄ› ve 14h a postarala se o nÄ› skupina Štreka! AktuálnÄ› Dei Gratia. Nebude to dlouho trvat a půjde na scénu i Žalman. Na toho pÅ™ijde Å™ada kolem 18h. Tedy ještÄ› dost času na Pintovku vyrazit.


 

MS v hokeji - ÄŒesko : Slovensko

Gratulace našim hokejistům k postupu do semifinále MS v hokeji!!!

Zápas začíná v 17:30 a je nám jasné, že nÄ›kteÅ™í z Vás zvažují kde ten zápas budou sledovat a nebo jestli půjdou na Koktejl. Ono se to dá i skloubit. Na Pintovce bude běžet v televizi pÅ™ímý pÅ™enost také a kdo na Koktejl chodí pravidelnÄ› tak ví, že aktuální průběžné výsledky hlásíme pÅ™ímo z pódia. Tím pádem o ty nejdůležitÄ›jší informace nepÅ™ijde ani ten, kdo dá pÅ™ednost hudbÄ›.

Dle běžné délky zápasů se nechá odhadnout, že i po zápase bude mít ještÄ› význam se na Pintovku pÅ™esunout na vrchol 15.ročníku TÁBORSKÉHO KOKTEJLU, jehož program končí po 22h. To podotýkám pro ty, kteÅ™í budou sledovat zápas jinde než na Pintovce.

Festivalové dÄ›ní začína úderem 14h a do zápasu bude ještÄ› moÅ™e času! Za tu dobu se Vám pÅ™edstaví nejedna zajímavá skupina . . .


 

On-line zpravodajství o počasí

V minulosti k nám jistá část návštÄ›vníků nedorazila jen proto, že u nich doma pršelo. A pÅ™itom na Pintovce bylo sucho a zcela bez deštÄ›. Abychom Vám usnadnili rozhodování, zdali na poslední chvíli pÅ™ece jen do Tábora vyrazit, budeme průběžnÄ› zveÅ™ejňovat aktuální zpravodajství o počasí a to jak zde na webu, tak i na FB


 

Dopravní uzavírky v Táboře

Pro pÅ™íjezd do Tábora ze smÄ›ru od PehlÅ™imova doporučuji jet pÅ™ímo pÅ™es centrum!

Více v menu kudy k nám


 

Rozsviť Koktejl s Becherovkou!

K 15. výročí Koktejlu pro Vás Jan Becher se svou povedenou patričkou pÅ™ipravil bar plný koktejlů! Snad nejznámnÄ›jším je tzv. Beton, který se míchá již 40. sezónu. Můžete se spolehnout, že na baru jej určitÄ› najdete nejen v klasickém pojetí, ale i v novém kabátu. Více v menu soutěž


 

Soutěž o vstupenky na festival Okolo Třeboně

Na Táborském Koktejlu budou mít dvÄ› skupiny možnost bojovat o Vaši pÅ™ízeň a zároveň tu skupinu, kterou zvolíte, pošlete pÅ™ímo do finále Houpacího konÄ›. To je soutěž amatérských skupin o účinkování na hlavní scénÄ› festivalu Okolo TÅ™ebonÄ›!!!VítÄ›znou skupinu vyhlásíme bÄ›hem losování anketních lístků a jeden vylosovaný divák obdrží volňásky na sobotní koncerty Okolo TÅ™ebonÄ›!

A z koho že budete vybírat? O Váš hlas se bude ucházet Duo Chance a Barchini


 

Přimícháno koření!

Do programu Koktejlu se ještÄ› pÅ™imíchalo koÅ™ení v podobÄ› country taneční skupiny KÅ™ečová žíla. Více se o ni dočtete v programu, kde je odkaz i na jejich webové stránky.


 

Pozvánka na:

TÁBORSKÝ KOKTEJL 2012

Tábor, Pintovka,

sobota 19.5. zač. 14h

Žalman & pol., Radek Tomášek a další . . . více v menu Program

 
Vítejte na nových stránkách Táborského Koktejlu

 které byly spuštÄ›ny 8.5.2012.

   Zda-li se Vám líbí nám můžete sdÄ›lit v levém menu, tlačítko "napište nám." Sem můžete ale napsat i to...
...více